Hva er din LQ?

Har du tenkt på hvor høy LQ du har? IQ og EQ har vel de fleste av oss hørt om, vår intelligens og vår emosjonelle intelligens. Nå seiler LQ opp som en ny «Q» å merke seg. LQ står for Learnability Quotient. Sånn raskt oversatt til norsk betyr det noe alla evnen og viljen du har til å lære deg noe nytt, skaffe deg nye ferdigheter slik at du fortsatt er aktuell for å bli ansatt et sted.

Det er ikke så rart at LQ får mer og mer oppmerksomhet. Utviklingen kommer aldri til å gå så sakte som den gjør nå. Arbeidslivet endrer seg og ting er plutselig ikke som de var før. Derfor mener flere (fant jeg ut etter et google-søk), at noe som vil bli tydeligere etterspurt i arbeidslivet fremover er viljen og evnen vi har til å lære nye ting.

Jeg vet ikke akkurat hvor ansettbar det gjør meg for evt. ny jobb i fremtiden, men dette kunstløp-prosjektet viser vel i hvert fall at jeg har vilje og evne til å lære meg nye ferdigheter. Se her – nå går det virkelig fremover med de doble tretallene! Kanskje jeg om noen uker treffer den røde linja også 🙂

Og så er jeg i gang med skredderhopp. Det er å hoppe en halv gang rundt fra det ene benet til det andre – fra ytterskjær til ytterskjær. Her fra en tidlig fase.

Etter litt øvelse så har jeg litt mer snøring på det. Et lite stykke igjen til jeg flyr over isen, og jeg må se å få bøyd de beina! Det kommer! Det kommer!

Jeg møter mange folk for tiden som synes det er artig at jeg driver med kunstløp, men påfallende ofte legger de gjerne til utsagn som: «Du er gæren! Jeg kunne aldri begynt med noe sånn helt fra starten av nå. Det er jeg for gammel til.», «Starte med dette nå, da. Er ikke du litt for gammel til det?», «Skal du liksom bli ung igjen, du da?», «Er du kommet i midtlivskrisa, eller?»

Det har skjedd så ofte at jeg nesten blir litt bekymret. Hva skal de drive med fremover da, hvis de ikke skal kunne starte med noe nytt? Når ble det å gå løs på nye ukjente ting aldersbestemt? Allerede når jeg studerte tidlig på 90-tallet, snakket vi om livslang læring. Det er faktisk over 25 år siden. Dette skulle vel vært en selvfølge nå? Vel, jeg skal i alle fall passe på at min LQ er veldig høy, ikke spesielt for å være ansettbar, men fordi det er utrolig digg å mestre nye ting! Her kan du forresten finne ut mer om din LQ. God helg!

Facebook Comments